Kőrös-Blank Kft. | Nálunk a Biztosító társaságok versenyeznek Önért! Ügyfélszolgálat: +36 78 514-083
Belépés

Blog

Tájékoztató Alkuszi Állományátruházásról Azalkusz.hu Kft. Ügyfelei Számára
Tájékoztató Alkuszi Állományátruházásról Azalkusz.hu Kft. Ügyfelei Számára

Tisztelt Ügyfelünk,

Tisztelt Megbízónk!

Üdvözöljük Önt a Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft. ügyfelei között!

A 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 406/A. § (5) és (6) bekezdései alapján ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy 2023.11.01. napjával a Azalkusz.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 22/B., Cégjegyzékszám: 13 09 218804, Adószám: 11874753-1-13, MNB nyilvántartási szám: 204121402152, képv.: Dévai Mária Katalin ügyvezető) az általa az Ön Alkuszi megbízása alapján kezelt biztosítási szerződésnek kezelésének jogát, annak minden jogával és kötelezettségével együtt átruházta cégünkre, a Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft.-re (székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9., Cégjegyzékszám: 03 09 107592, adószám: 11863234-1-03, Felügyeleti engedély: 141/1999, MNB nyilvántartási szám: 204121402624, képv.: Fuchs Tibor ügyvezető).

Az Ön korábbi, megszokott üzletkötője NEM változik, hiszen ő munkáját a Kőrös-Blank Kft. neve alatt folytatja.

Ezen változás Önnek anyagi terhet NEM jelent! Kötelező teendője NINCS!

Az átruházás célja, hogy Ön még gyorsabban, földrajzilag még több helyen és magasabb színvonalon kapja meg azt a már megszokott, magas színvonalú alkuszi szolgáltatást, amiért korábbi alkusz cégét és annak üzletkötőjét választotta!

Az Ön biztosítási szerződése NEM változik! A biztosítási szerződéshez kapcsolódó biztosítási feltételek NEM változnak!

Amennyiben Önnek kérdése van, úgy keresse megszokott üzletkötőjét, vagy cégünket a www.korosblank.hu címen, vagy az iroda@korosblank.hu email címen. Kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére bármelyik irodánkban nyitvatartási idő alatt.

Levélben a Kőrös-Blank Kft., 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9. címen, telefonon pedig a 06 78 514-083-as számon érhet el minket.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az Azalkusz.hu Kft.-vel megkötött és átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés határozott tartama esetén is - jelen értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül a Kőrös-Blank Kft.-hez, mint Átvevő Alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, harmincnapos határidővel felmondani.

Az esetleges írásbeli felmondó nyilatkozatát az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

  • postai úton vagy személyesen: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9.
  • faxon: 36 78 514-083
  • e-mailben (minősített elektronikus aláírással ellátott csatolt dokumentumként): iroda@korosblank.hu

További részletes információt rólunk a www.korosblank.hu címen találhat!

Tájékoztatjuk, hogy:

Bit. 406/A. § (2) Az átruházási szerződésben meghatározott időponttól (az átadás-átvétel napjától) az átvevő alkuszt illetik meg és terhelik az átruházott megbízási szerződések alapján fennálló mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek az átruházó alkuszt illették meg és terhelték, továbbá az átvevő alkusz az érintett megbízók, biztosítók és biztosítási szerződések személyes és egyéb adatai tekintetében adatkezelővé válik.

Bit. 406/A. § (3) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az átruházó alkusz részéről az átvevő alkusszal szemben az átadás-átvétel napjától a (2) bekezdés szerinti átruházáshoz kapcsolódó biztosítási titok tekintetében.

Bit. 406/A. § (4) Az állomány átruházásához nem szükséges az átruházással érintett megbízási szerződések szerinti ügyfelek (a továbbiakban e § alkalmazásában: megbízó) hozzájárulása.

Bit. 406/A. § (5) Az átvevő alkusz köteles az átadás-átvétel napjától számított harminc napon belül a megbízókat a szerződéskötés nyelvén írásban értesíteni az átruházás tényéről, és a megbízót ennek kapcsán megillető jogosultságról.

Bit. 406/A. § (6) A megbízó jogosult az átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés határozott tartama esetén is - az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül az átvevő alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, harmincnapos határidővel felmondani.

Bit. 406/A. § (7) A Bit. 406/A. § (6) bekezdés szerinti felmondási jog nem illeti meg azt a megbízót, akinek megbízási szerződése olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely szerint a megbízó a szerződés átruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve a megbízó nem tartotta fenn jogát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására.

Tisztelettel:

Dévai Mária Katalin ügyvezető

Azalkusz.hu Kft.

Mint Átruházó Alkusz

és

Fuchs Tibor ügyvezető

Kőrös-Blank Kft.

Mint Átvevő Alkusz