Kőrös-Blank Kft. | Nálunk a Biztosító társaságok versenyeznek Önért! Ügyfélszolgálat: +36 78 514-083
Belépés

GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ALKUSZI SZOLGÁLTATÁSUNKRÓL

GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ALKUSZI SZOLGÁLTATÁSUNKRÓL


Tisztelt Felhasználó!

Kérjük figyelmesen olvassa el alábbi ügyféltájékoztatónkat!

Független biztosítási alkuszként az ügyfeleink megbízásából járunk el a biztosítótársaságoknál. Minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezünk és Biztosító társaság vagy annak anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással a Kőrös-Blank Kft-ben.

Ügyféltájékoztatónkban többek között az alábbi törvények, rendeletek, ajánlások Ön számára legfontosabb elemeire és az oldalunk használatához szükséges egyéb fontos információkra hívjuk fel a figyelmét:

  • a biztosításközvetítői tevékenységet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.)
  • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
  • A Magyar Nemzeti Bank 5/2015. (V. 05.) számú ajánlása a biztosítási termékek bemutatását, összehasonlítását szolgáló és a biztosításközvetítés során használt elektronikus felületekről – című ajánlása


Szakmai tevékenységünkkel kapcsolatos kár esetére alkuszi felelősség biztosítással rendelkezünk: Biztosító: Generali Biztosító Zrt. - Szerződésszám: 95610980921978300 Alkuszi megbízásunk alapján független biztosításközvetítőként végezzük munkánkat.

Tájékoztatjuk, hogy az alábbiakban megjelenített ügyféltájékoztatót a tarifálás során a későbbiekben bármikor újra megtekintheti a tarifáló oldal tetején található "ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MEGNYITÁSA" linkre kattintva.

Felhívjuk figyelmét, hogy alábbi ügyféltájékoztatónkat a lap tetején található gombra történő kattintással elfogadja. Az elfogadást követően továbbléphet a Díjszámításra! A díjszámító felületet mind online, mind pedig személyes irodai szerződéskötések során a BázisNet Kft. biztosítja számunkra.

Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft. főbb adatai
Teljes cégnév: Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 9.
Ügyvezető: Fuchs Tibor
Adószám: 11863234-1-03
Cégjegyzék szám: Cg.: 03-09-107592
Cégbejegyzés kelte: 1999.06.16.
MNB regisztrációs szám: 204121402624
Statisztikai számjel: 11863234-6622-113-03

Társaságunk fő tevékenysége:
66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elérhetőségei
Postacím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
E- mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Telefon: +36 40 203-776
Személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Weboldal: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei
Postacím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172.
E- mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Telefon: +36 40 203-776
Személyes ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 76.
Weboldal: http://www.mnb.hu/bekeltetes

Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft. Szabályzatok / Feltételek:
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelésünkről további információkat elérhet itt.
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Tájékoztató Saját Mappáról
Szerződései kapcsán díjmentesen biztosítunk egy saját felületet, ahol bármikor utólag is megtekintheti szerződéseit, illetve az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat. A saját mappát a felületen történő belépést követően a jobb oldali felső menüsáv mappa ikonjára kattintva érheti el.

Európai online vitarendezési platform
Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

Az online vitarendezési platform elérhető itt.
További információk (felhasználói útmutatók) az online vitarendezési platformról.

Biztosítási regiszterben szereplő adatok
Kőrös-Blank Kft. részletes adatai
Kőrös-Blank Kft.-hez regisztrált közvetítők - Természetes személyek nyilvános adatainak keresése

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRTÉKESÍTETT BIZTOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

Irányadó jogszabályok:
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről
2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
20/2009. (X. 9.) PM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról
34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról
26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. MNB rendelete a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

Tarifáló rendszerünkben Önnek 3 fő lehetősége van gépjárműbiztosítás tarifálásakor:

  • Csak KGFB szerződés tarifálása
  • Csak CASCO szerződés tarifálása
  • KGFB+CASCO szerződés együttes tarifálása


Kötelező gépjármű felelősség biztosítási (KGFB) termékeket kínáló biztosítók az oldalunkon

Társaságunk a következő 13 biztosító termékeit kínálja kötelező biztosítási moduljában:

 Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Generali Biztosító Zrt.
Genertel Biztosító Zrt. Groupama Biztosító Zrt. K&H Biztosító Zrt.
KÖBE / Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület MKB Biztosító Zrt. Posta Biztosító Zrt.
Signal Biztosító Zrt. Union Biztosító Zrt. Uniqa Biztosító Zrt.
Wáberer Biztosító Zrt.

Tarifáló rendszerünkben határozatlan tartamú, egyedi (nem flotta) kötelező felelősség biztosítási szerződések megkötésére van lehetőség, magánszemélyek és cégek számra egyaránt. A „tarifa adatok" szekcióban az oldal alján találhatóak meg biztosítókra bontva az egyedileg elérhető kedvezmények. Az adott biztosítóra kattintva lenyíló menüből választhatóak ki ezek. Valamely kedvezményre való kattintáskor megjelenik a részletes feltétele az igénybe vételnek, kérjük ezek megadása során minden esetben tájékozódjon róla, hogy jogosult-e az adott kedvezmény(ek)re. Egyes kedvezmények érvényesítéséhez a biztosító alátámasztó dokumentumokat kérhet be, amennyiben ez nem érkezik be a biztosító kérése után, vagy jogosulatlanul került bejelölésre valamely kedvezmény, a biztosító utólag ki fogja vetni a díjkülönbözetet, mely a szerződőt fogja terhelni. Kérjük vegye figyelembe, hogy árgaranciánk tarifálás során hibásan/jogosulatlanul megadott adatok/kedvezmények miatti díjeltérésre nem vonatkozik.

A KGFB szerződésekhez egyes esetekben díjmentes kiegészítő szolgáltatások is járhatnak a biztosítók részéről, illetve külön díjért cserébe további kiegészítők is köthetőek. A tarifáló rendszerünkben elérhető díjmentes és díjköteles választható kiegészítőkről a „tarifatábla” szekcióban a biztosítók díja alatt „kiegészítők” szóra kattintva érhet el további információkat.

A kiegészítő termékek választási lehetősége feltételekhez lehet kötve, így egy adott tarifálás során elképzelhető, hogy csak az ott megadott adatok alapján elérhető kiegészítők jelennek meg, és nem a teljes kínálat.

Felhívjuk figyelmét, hogy tarifáló rendszerünkben nem található meg minden kiegészítő biztosítás. Az ajánlott kiegészítő biztosítási termékeken kívül (ugyanazokra, vagy hasonló kockázatokra vonatkozóan) további kiegészítő termék(ek) is elérhető(k) a biztosítási piacon, melyeket azonban társaságunk nem elemzett és nem hasonlított össze az itt ajánlott termékekkel.

Amennyiben részletesebb információkat szeretne az elérhető kiegészítő biztosításokról, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Oldalunkon megköthető konkrét kötelező biztosítási termékek - biztosítónként

Alfa Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Allianz Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Generali Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Groupama Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
K&H Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
KÖBE Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
MKB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Posta Autóőr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Signal Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Union Union24-kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Uniqa Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Wáberer Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás


Az egyes KGFB biztosítások feltételei, kiegészítő biztosítási feltételei elérhetőek a „tarifatábla” oldalon az adott biztosító KGFB díja alatt.

Felhívjuk figyelmét, hogy tarifáló programunk nem a piacon elérhető összes kötelező biztosítási ajánlatot elemzi, mutatja be.

Technikai Tájékoztatás ajánlatok megjelenítéséhez
Tájékoztatjuk, hogy tarifáló rendszerünk használatát legalább 7”-os méretű és HD (1280*720) felbontású megjelenítőn javasoljuk. Így például mobilkészüléken nem javasoljuk a rendszer használatát (átláthatósági problémák miatt).

Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy tarifáló rendszerünk minden esetben összeköttetésben áll a biztosító társaságok háttér rendszereivel, a megjelenített díjak tőlük származnak. Ez azonban azt is jelenti, hogy mind a biztosítói háttérrendszernek, mind pedig az általunk használt tarifáló rendszernek rendeltetésszerűen kell működnie, hogy az optimális termékkínálat megjelenjen. Lehetnek időszaki karbantartások, szerver oldali, internet szakadásból adódó, vagy egyéb hardveres, illetve hálózati problémák mindkét félnél, ami miatt ideiglenesen nem jelenik meg minden ajánlat/opció. Amennyiben hibát észlelünk, természetesen igyekszünk mihamarabb javítani. Amennyiben Ön észlel valamilyen rendellenességet, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kötelező biztosítási termékértékelésünk
A kötelező biztosítások esetében oldalunk kizárólag ár alapján rangsorolja az egyes biztosítók termékeit, tekintettel arra, hogy a biztosítók által nyújtott szolgáltatási limitek azonosak, azokat törvény szabályozza, írja elő.

Tájékoztató a biztosítási- és egyéb várható, kapcsolódó díjakról
Oldalunkon bemutatásra kerül a kötelező biztosítások éves díja, a választott gyakoriság szerinti biztosítási díj, az éves baleseti adó mértéke, a fedezetlenségi díj mértéke, valamint a biztosítási egyesület(ek) éves tagdíja is.

Kötelező biztosítási akcióink
A tarifálóban megjelenített ajánlatok jelenleg nem tartalmaznak akciós díjakat a meghirdetett tarifákban lévő kedvezménylehetőségeken felül.

Kötelező biztosítás indítása, igazolása (akár aznapi okmányirodai ügyintézéshez)
A tarifáló rendszerben kezdeményezett biztosítási szerződéskötés esetén Társaságunk - hasonlóan más alkuszokhoz - kizárólag az Ön megbízása alapján járhat el. Ennek hiányában nem tudunk Önnek biztosítási igazolásokat kiadni (nem tudjuk a biztosító társaságnál véglegesíteni az Ön tarifálását). Ezért biztosítási szerződésének kezdeményezését követően egy megbízási formanyomtatványt (teljes körű alkuszi megbízást) küldünk Önnek e-mailben illetve a saját mappájába, melyet aláírva vissza kell küldenie részünkre postán, faxon, e-mail útján, vagy vissza is szkennelheti a tarifálás végén az erre szolgáló felületen.

A fenti módok valamelyikén visszakapott teljes körű megbízási beérkezését követően biztosítási ajánlatát továbbítjuk a választott biztosítóhoz és elküldjük Önnek a kezdeményezett biztosításról szóló igazolást, mellyel az okmányirodai ügyintézés során eljárhat! (Amennyiben Ön korábban már adott számukra - rendszerünkben azonosítható - érvényes megbízást, úgy nem szükséges ismét megbízást küldenie, szerződése véglegesítését ez esetben el tudjuk végezni a korábbi megbízása alapján, amennyiben azt még nem vonta vissza.)

Szerződéskötése alkalmával részletesen tájékoztatni fogjuk Önt teendőiről (oldalunkon megjelenő üzenetek, illetve e-mail formájában). Kérjük ezen tájékoztatásokat figyelmesen olvassa el, mert ezek az információk együttesen tartalmazzák az általunk vállalt szolgáltatásokat, illetve az Ön teendőit.

Figyelem!
Amennyiben adott napon belül van szüksége az igazoló dokumentumokra, úgy akár már a szerződéskötés napján kézhez veheti az okmányirodai ügyintézéshez szükséges biztosítási igazolásokat. Ehhez szükséges információkat és teendőket - a fentiekben leírtakon túl - megtalálja a biztosításkötését követően az Ön részére megküldésre kerülő visszaigazoló e-mailünkben.

Amennyiben ezen e-mailünket esetleg nem kapná meg a szerződéskötést követő 1 órán belül, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunkon.
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Telefon: +36 78 514-083
E-mail: iroda@korosblank.hu

Megjegyzés: A fenti - az okmányirodai ügyintézést az akár aznapi igazolások kiadása útján támogató - szolgáltatásunk elsősorban munkaidőben és munkanapokon áll az Ön rendelkezésére. Ettől eltérő időben végzett tranzakciók esetén előfordulhat, hogy igazolása csak következő munkanapon érkezik meg e-mail fiókjába. Amennyiben még nem adott teljes körű megbízást, kérjük ne postai úton küldje el számunkra az aláírt megbízási dokumentumot, mert az biztosan nem fog aznap megérkezni, így nem fogjuk tudni aznap kiadni a biztosítói igazolást (csak miután megérkezett hozzánk a dokumentum).
Amennyiben mégis postai úton küld felénk bármilyen dokumentumot, kérjük elsőbbségi ajánlva, tértivevénnyel adja fel, hogy 1-2 munkanapon belül, és igazolható módon tudjuk levelét fogadni.

Tájékoztatás és vonatkozó jogszabályi hivatkozások a kötelező biztosítási szerződés létrejöttének és kezdeményezésének lehetséges visszautasítási szabályairól
Amennyiben kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) szerződés megkötését kezdeményezi a tarifáló rendszerben és megadja számunkra a szükséges teljes körű megbízást, KGFB ajánlatát az Ön által megadott adatokkal továbbítjuk a választott biztosítóhoz. Ez azonban még nem jelenti a szerződés automatikus létrejöttét!

A választott KGFB szerződés ugyanis akkor tekinthető majd létrejöttnek, ha a biztosító, az Ön - fentiek szerint - kezdeményezett ajánlatát a biztosítási kötvény kiállításával kifejezetten elfogadja (visszaigazolja). A biztosítási kötvényt a biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg az Ön részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Ön KGFB ajánlata nem felel meg a biztosító által meghirdettet díjtarifának vagy biztosítási feltételeknek, azt a biztosító az ajánlat hozzá való beérkezésétől számított 15 napon belül elutasíthatja. A biztosító az Ön ajánlatát akkor is elutasíthatja, ha az Ön előző időszakra vonatkozó KGFB szerződését ugyanez a biztosító felmondta vagy az Ön előző KGFB szerződése díj nemfizetés miatt szűnt meg. Elutasítás esetén a biztosító Önt közvetlenül értesíti, írásban. (A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII törvény 5. § (4) bekezdése és 6. § (1)–(5) bekezdései). Ilyen esetben kérjük lehetőség szerint 1 munkanapon vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segítségére lehessünk. Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekre tekintettel a jelen visszaigazolás nem tekinthető a 34/2009. (XII.22) PM rendelet szerinti igazolóeszköznek és nem alkalmas a Gfbt. 44-45. §-okban foglalt hatósági eljárásokban való felhasználásra.

CASCO biztosítási termékeket kínáló biztosítók az oldalunkon
A tarifáló programban a következő 11 biztosító társaság CASCO termékei közül választhat:

Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Generali Biztosító Zrt.
Genertel Biztosító Zrt. Groupama Biztosító Zrt. K&H Biztosító Zrt.
MKB Biztosító Zrt. Signal Biztosító Zrt. Union Biztosító Zrt.
Uniqa Biztosító Zrt. Wáberer Biztosító Zrt.

Oldalon milyen CASCO biztosítási szerződések megkötésére van lehetőség?
Oldalunkon határozatlan tartamú, egyedi (nem flotta) személygépjárművekre szóló CASCO biztosítási szerződések megkötésére van lehetőség, magánszemélyek és cégek számra egyaránt. Minden általunk kínált CASCO termék tartalmaz %-os és forintális önrészesedést is. A CASCO ajánlatok alap beállítás szerint teljes körűek, tehát lopás, törés, elemi (természeti) kár esetére is szólnak. Egyes biztosítók esetén lehetőség van nem teljes körű CASCO szerződés kötésére is, ezeket a szabályzat alatt a „Termék” gombra való kattintással érheti el. Az Önrészesedést, díjfizetési módot, ütemet Ön szabadon változtathatja a megadott lehetőségek közül a CASCO adatok menüpont segítségével. KGFB+CASCO együttkötés esetén a rendszer felismeri az együttkötést, és a megjelenített díjak már tartalmazzák a biztosítók erre járó kedvezményeit.

Mivel a CASCO biztosítások között már jelentősebb eltérések is lehetnek a szolgáltatásban (a KGFB-hez viszonyítva), így készítettünk egy szolgáltatás alapú összehasonlító táblát, melyben több, mint 30 –általunk fontosnak vélt- szempont alapján tájékozódhat az egyes biztosítók teljes körű CASCO szerződésének részleteiről. Ezen segédletet a díjtarifa oldal felső részén érheti el.

Amennyiben valamely kérdésére még sem találna választ, vagy tanácsunkat kérné, keressen minket bizalommal, kollégáink állnak rendelkezésére!

Oldalunkon megköthető konkrét teljes körű CASCO biztosítási termékek - biztosítónként

Alfa Útitárs CASCO
Allianz Allianz CASCO
Generali Komplett CASCO
Genertel Okos CASCO
Groupama Komfort/Prémium CASCO
K&H Perfekt/Classic CASCO
MKB MKB CASCO
Signal Signal CASCO
Union Union CASCO
Uniqa 290 Plus Teljes CASCO
Wáberer Arany CASCO

Az egyes CASCO biztosítások feltételei, kiegészítő biztosítási feltételei elérhetőek a „tarifatábla” oldalon az adott biztosító CASCO díja alatt.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk nem a piacon elérhető összes CASCO biztosítási ajánlatot elemzi, mutatja be.

Tájékoztatás a portálon kínált CASCO biztosításokhoz elérhető kiegészítő fedezetekről
CASCO biztosításokhoz a tarifálóban elérhető kiegészítő fedezetek, illetve kiegészítő biztosítások a „kiegészítők” gombra való kattintással érhetőek el.

A kiegészítő termékek választási lehetősége feltételekhez lehet kötve, így egy adott tarifálás során elképzelhető, hogy csak az ott megadott adatok alapján elérhető kiegészítők jelennek meg, és nem a teljes kínálat.

Felhívjuk figyelmét, hogy tarifáló rendszerünkben nem található meg minden, CASCO-hoz köthető kiegészítő biztosítás.

Az ajánlott kiegészítő biztosítási termékeken kívül (ugyanazokra, vagy hasonló kockázatokra vonatkozóan) további kiegészítő termék(ek) is elérhető(k) a biztosítási piacon, melyeket azonban társaságunk nem elemzett és nem hasonlított össze az itt ajánlott termékekkel.

CASCO biztosítási termékértékelésünk
Az oldalunkon bemutatott CASCO termékek az Ön által megadott kedvezményeket, %-os és forintális önrészesedést és kiegészítő fedezeteket is figyelembe vett díjak szerint kerülnek rangsorolásra.

Tájékoztató a biztosítási- és egyéb várható, kapcsolódó díjakról
Oldalunkon bemutatásra kerül a CASCO biztosítások Ön által választott díjfizetési gyakoriság szerinti, és éves díja. A feltüntetett díj minden, a biztosításhoz kapcsolódó költséget tartalmaz.

CASCO biztosítási akcióink
Az oldalunkon bemutatott termékek jelenleg nem tartalmaznak akciós díjat.

Tájékoztatás és vonatkozó jogszabályi hivatkozások a CASCO biztosítási szerződés létrejöttének és kezdeményezésének lehetséges visszautasítási szabályairól
Amennyiben CASCO biztosítási szerződés megkötését kezdeményezi oldalunkon és megadja számunkra a képviseletéhez szükséges megbízást, CASCO biztosítási ajánlatát az Ön által megadott adatokkal továbbítjuk a választott biztosítóhoz. Ez azonban még nem jelenti a szerződés automatikus létrejöttét!

A választott CASCO biztosítási szerződés ugyanis akkor tekinthető majd létrejöttnek, ha a biztosító, az Ön - fentiek szerint - kezdeményezett ajánlatát a biztosítási kötvény kiállításával kifejezetten elfogadja (visszaigazolja). A biztosítási kötvényt a biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg az Ön részére. A biztosítási szerződés abban az esetben is létrejön, ha a biztosító az Ön ajánlatára 15 napon belül nem nyilatkozik.

Felhívjuk figyelmét ugyanakkor, hogy a biztosító az Ön CASCO biztosítási ajánlatát 15 napon belül indoklás nélkül el is utasíthatja. Ilyen esetben kérjük lehetőség szerint 1 munkanapon vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segítségére lehessünk.
(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 6:443. § (1) bekezdése és 6:444. § (1) bekezdései.)

Hirdetések az oldalon
Sem a honlapunkon, sem pedig a tarifáló rendszerben nem helyezünk el semmilyen formában sem nyílt, sem pedig burkolt biztosító által szponzorált/fizetett tartalmat. Továbbá nem adunk lehetőséget a biztosító társaságoknak, hogy fejlesztési támogatás címén támogassák az általunk használt rendszer fejlesztését, mivel úgy véljük, hogy a reklámok, hirdetések, szponzorált tartalmak és egyéb támogatások az alkuszi függetlenség rovására mennének.

Tájékoztatás az átlagostól eltérő, egyedi igények kezeléséről
Mivel az összehasonlító funkció nem alkalmas az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására, kérjük amennyiben Önnek ilyen igénye lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segítségére lehessünk.

Segítség kérése/nyújtása a biztosításkötési folyamat során
A biztosításkötési folyamat során, vagy csak általánosságban véve, ha kérdése merülne fel, keressen minket bizalommal, illetve kérhet visszahívást is a kapcsolati oldalunkon keresztül. Természetesen irodáink/kollégáink továbbra is állnak személyesen rendelkezésére. Akár az online indított tarifálás során is kérheti, hogy személyesen valamely irodánkban véglegesítsük a kötést, segítsük a megfelelő fedezetek és kiegészítő szolgáltatások összeállításában.

Tisztelettel:
Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft.


Copyright Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft. 1999-2016. Minden jog fenntartva.